Belangrijke wetswijzigingen woningmarkt per 1 januari 2018

Hypotheekrente over restschulden

Op 1 januari 2018 loopt de tijdelijke maatregel af die het mogelijk maakt de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken.

In 2018 gaat de NHG-grens naar € 265.000

Per 1 januari stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen naar € 265.000 (voorheen was dit € 245.000). Indien u investeert in energiebesparende voorzieningen dan wordt de NHG-kostengrens maximaal € 280.900.

In 2018 telt het inkomen van uw partner voor 70% mee

Vanaf 1 januari telt het inkomen (bij tweeverdieners) van de minst verdienende partner bij het bepalen van het financieringslastpercentage voor 70% mee. In 2017 is dit nog 60%. De komende jaren zal dit percentage nog stijgen.

In 2018 daalt de Loan-to-Value naar 100%

De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2018 van 101% naar 100%. U kunt dan een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van uw woning. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning.

Voor energiebesparende maatregelen voor de eigen woning geldt een uitzondering. Dan kan er extra worden geleend tot 106% van de waarde van de woning.

Vereniging voor eigenaars

Op 1 januari 2018 wordt de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van Eigenaars’ ingevoerd. Dit betekend dat de VvE een jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds moet doen. Tot nu toe zijn Vve’s wel verplicht om een reservefonds te hebben, echter de wet schrijft niet voor hoeveel er in de kas moet zitten. Voor die jaarlijkse reservering hebben de VvE’s twee opties om te bepalen hoe hoog het bedrag in het reservefonds moet zijn:

-          Het opstellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Hier staat in vermeld welke onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden, wanneer de moeten plaatsvinden en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn;

-          Als er geen MJOP is dan moet de VvE minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren in het reservefonds.

Het overgangsrecht bedraagt drie jaar. Dat betekent voor de VvE dat zij binnen drie jaar de reservering ten behoeve van het reservefonds moeten realiseren.

In 2018 daalt de Hypotheekrenteaftrek van 50% naar 49,5%

In 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Dit betekent voor 2018 dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 50% naar 49,5%.

(bron: www.vastgoedactueel.nl)

Er is nog geen nieuws. Ga naar uw CMS en voeg nieuwsitems toe.